Gateway global
ţara/limba

Legal

ÎNAINTE DE UTILIZAREA ACESTUI SITE, VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE ACEŞTI TERMENI

Materialele din cadrul acestui site web („site-ul”) sunt furnizate de j2 Global Communications, Inc. sau de filialele sale („j2 Global Communications”) sub forma unui serviciu către clienţii săi şi pot fi utilizate doar în scopuri informative. Se pot descărca copii individuale supuse prevederilor de mai jos. Prin descărcarea oricărui tip de material de pe acest site, sunteţi de acord cu aceşti termeni. În cazul în care nu sunteţi de acord, nu utilizaţi acest site sau nu descărcaţi materiale de pe acesta.

INFORMAŢII PRIVIND MARCA ÎNREGISTRATĂ

j2, j2 Global, Call Sciences, Consensus, Documagix, eFax, eFax Broadcast, eFax Free, eFax Plus, eFax Pro, eFax Messenger, eVoice, Electric Mail, Easy Faxing Anywhere, j2 Messenger, jBlast, jConnect, jConnect Premier, jConnect Free, JFAX, m4, Onebox, Timeshift, Unifax şi What's Your Number, printre altele, sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale înregistrate ale j2 Global Communications, Inc. sau ale filialelor sale în Statele Unite şi în alte ţări.

Utilizarea termenilor de „an efax” (un efax), „efax it” (trimitere prin efax), „to efax” (a trimite prin efax), „efaxed” (trimis prin efax) şi „efaxing” (în curs de trimitere prin efax) pentru a descrie serviciul/actul de transmitere sau recepţionare a unui facsimil în format digital este strict interzisă ca o încălcare a mărcii înregistrate a j2 Global Communications. Compania j2 Global Communications este angajată într-o campanie continuă de convingere a publicului că EFAX nu trebuie utilizat în alt scop decât acela de a descrie serviciul „EFAX” furnizat de j2 Global Communications şi nu în manierele descrise mai sus. Până în acest moment, compania s-a adresat în scris publicaţiilor şi companiilor care au utilizat EFAX într-o manieră improprie şi continuă să-şi protejeze în mod activ această marcă înregistrată.

Mărcile înregistrare ale companiei j2 Global Communications pot fi utilizate în mod public doar cu permisiunea companiei j2 Global Communications. Utilizarea corectă a mărcilor înregistrate ale companiei j2 Global Communications în campanii de publicitate şi promovare a produselor j2 Global Communications necesită confirmarea corespunzătoare.

PROTECŢIA BREVETELOR

Serviciile companiei j2 Global Communications, în special serviciile eFax®, jConnect® şi Onebox® sunt protejate prin unul sau mai multe din următoarele brevete în S.U.A. şi prin alte brevete în curs de brevetare: 6 208 638; 6 073 165; 6 597 688; 7 020 132; 6 717 938; 6 999 478; 6 625 642; 6 549 612; 5 675 507; 5 870 549; 6 350 066; 6 564 321; 6 857 074; 5 291 302; 5 459 584; 5 461 488; 6 564 193.

LICENŢA ÎN EXEMPLAR UNIC

Materialele de pe acest site sunt protejate prin drepturi de autor şi orice utilizare neautorizată a materialelor de pe acest site poate încălca drepturile de autor, marca înregistrată şi alte legi. Puteţi descărca o copie cu informaţiile sau software-ul („Materiale”) găsite pe site-urile web ale j2 Global Communications pe un singur computer pentru uz intern, personal, necomercial, cu excepţia cazului în care aţi primit permisiunea în scris din partea j2 Global Communications de a acţiona altfel sau vi s-a permis prin orice termen al licenţei care însoţeşte sau este furnizată împreună cu materialele individuale. Aceasta este o licenţă şi nu un transfer de titlu şi se supune următoarelor restricţii: se interzice:

  1. modificarea materialelor sau utilizarea acestora în scop comercial sau pentru afişarea în public, prezentarea, vânzarea sau închirierea;
  2. decompilarea, ingineria inversă sau dezasamblarea materialelor software-ului cu excepţia şi doar în măsura permisă de legea aplicabilă;
  3. îndepărtarea drepturilor de autor sau a altor notificări proprietare de pe materiale;
  4. transferul materialelor către o altă persoană. Sunteţi de acord cu prevenirea oricărei copieri neautorizate a materialelor.

DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA MATERIALELOR

Materialele sunt protejate prin drepturi de autor şi beneficiază de protecţie prin intermediul legilor mondiale privind drepturile de autor şi al prevederilor tratatului. Acestea nu pot fi copiate, reproduse, modificate, publicate, încărcate, postate, transmise sau distribuite în niciun fel fără permisiunea scrisă prealabilă a j2 Global Communications. Cu excepţia cazului precizat expres în continuare, j2 Global Communications şi furnizorii săi nu vă acordă niciun drept special sau implicit faţă de brevete, drepturi de autor, mărci înregistrate sau informaţii comerciale secrete. Alte drepturi se pot acorda în scris de către j2 Global Communications sau pot fi introduse în altă parte în cuprinsul materialelor.

REZILIEREA ACESTEI LICENŢE

j2 Global Communications poate înceta această licenţă în orice moment în cazul în care încălcaţi termenii acestui acord. În momentul încetării, materialele trebuie distruse imediat.

LINKURI

Linkurile furnizate pe acest site au doar rol informativ şi furnizarea unui astfel de link nu reprezintă susţinerea din partea noastră a site-ul respectiv sau a furnizorului sau a oricărei părţi din conţinut, produse sau servicii incluse sau oferite. Utilizarea fiecărui astfel de site se supune condiţiilor, dacă există, postate de fiecare din acele site-uri. Vă exprimaţi acordul că nu suntem responsabili pentru acurateţea, conformitatea drepturilor de autor, legalitatea, decenţa sau orice alt aspect al conţinutului, produselor, serviciilor sau al oricăror transmisii primite prin astfel de site-uri. În continuare vă exprimaţi acordul că nu suntem răspunzători în niciun fel faţă de astfel de site-uri terţe şi de utilizarea acestora.

DECLARAŢIE PRIVIND NEASUMAREA RĂSPUNDERII

MATERIALELE SUNT FURNIZATE „AŞA CUM SUNT” FĂRĂ NICIO GARANŢIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ DE NICIUN FEL INCLUSIV GARANŢII DE VANDABILITATE, NEÎNCĂLCAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE SAU POTRIVIREA PENTRU UN SCOP PARTICULAR. j2 GLOBAL COMMUNICATIONS NU ESTE RESPONSABILĂ ÎN NICIUN CAZ PENTRU DAUNELE (INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITURILOR, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII, PIERDEREA INFORMAŢIILOR) REZULTATE DIN UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA MATERIALELE, CHIAR DACĂ j2 GLOBAL COMMUNICATIONS A FOST AVERTIZATĂ ÎN LEGĂTURĂ CU POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. DEOARECE ANUMITE JURISDICŢII INTERZIC EXCLUDEREA SAU LIMITAREA RĂSPUNDERII PENTRU DAUNE IMPORTANTE SAU ACCIDENTALE, ESTE POSIBIL CA LIMITAREA DE MAI SUS SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DVS.

j2 Global Communications şi furnizorii săi nu garantează acurateţea sau integralitatea informaţiilor, textului, elementelor grafice, linkurilor sau a altor elemente incluse în aceste materiale. j2 Global Communications poate aduce modificări acestor materiale sau produselor descrise în cadrul acestora în orice moment fără o notificare prealabilă. j2 Global Communications nu se angajează să actualizeze materialele.

Întrebări?
Contactaţi-ne
0377 100 700
inforo@mail.efax.com
9:00AM - 6:00PM CET
curbă de bază
o o o